• Utama
  • Pusat Media
  • Statistik
  • Prestasi Piagam Pelanggan

Prestasi Piagam Pelanggan Nov 2017 - Dis 2017

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

 

 

JUMLAH

DITERIMA

 

JUMLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT STANDARD

 

 

JUMLAH TIDAK DILAKSANAKAN MENGIKUT STANDARD

 

 

 

PENCAPAIAN

(%)

 

 

 

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

 1

 Memastikan aduan awam yang diterima diberi maklumbalas dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja;  

7 hari

bekerja

1

1

0

100%

 2

Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen minuman keras bagi tempoh enam (6) bulan dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap;

6 bulan

12 permohonan

12

 0

100%

 

3

Memproses permohonan dan mengeluarkan lesen hiburan awam dalam tempoh satu (1) bulan dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap;

1 bulan

2 permohonan

 

2

0

100%

4

Menyediakan baucer bayaran dalam tempoh enam (6) hari bekerja dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.   

6 hari

 

195 baucer

 

 

195

 

0

 

100%

 

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

 

 

JUMLAH

DITERIMA

 

JUMLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT STANDARD

 

 

JUMLAH TIDAK DILAKSANAKAN MENGIKUT STANDARD

 

 

 

PENCAPAIAN

(%)

 

 

 

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

 

 

1

 

Memastikan setiap permohonan tanah individu diproses dalam tempoh enam (6) bulan;

3 bulan

 

71 permohonan

 

 71

 

0

 

100%

 

2

 

Memastikan permohonan pembangunan tanah yang lengkap dan memenuhi syarat-syarat di bawah bidang kuasa Pentadbir Tanah diproses dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan diterima;

6 bulan

 

 

 

 

 

3

 

Memastikan semua instrumen urusniaga dan bukan urusniaga yang didapati lengkap, sempurna dan teratur didaftarkan dalam tempoh 24 jam hari bekerja; 24 jam

 

 

198 permohonan

 

 

 

198

 

 

0

 

 

 

100%

 

4

 

Mengeluarkan bil-bil cukai tanah pada atau sebelum 31 Januari kepada pemilik-pemilik tanah yang mana nama dan alamat mereka didapati lengkap.   

pada atau sebelum 31 Januari

 

23868 bil

 

23868

 

 0

 

100%

 

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

  STANDARD

 

 

JUMLAH   

DITERIMA

 

JUMLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT STANDARD

 

 

JUMLAH TIDAK DILAKSANAKAN MENGIKUT STANDARD

 

 

 

PENCAPAIAN

(%)

 

 

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

 

 

1

 

Mengemukakan keputusan permohonan dan cadangan-cadangan projek dalam masa tiga (3) bulan selepas segala maklumat mengenainya lengkap;  

3 bulan
15 permohonan 

 


15 
 


100% 

 

2

 

Melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan dalam tempoh dua (2) bulan selepas waran peruntukan / arahan pelaksanaan kerja diterima;

2 bulan

 


104 projek
104 

 

100% 

 

3

 

Melaksanakan pembayaran kepada pembekal dan kontraktor dalam tempoh enam (6) hari selepas tuntutan lengkap diterima;  

6 hari
29 bayaran
29 
0

 


100% 

 

4

 

Menyelaras permohonan pendaftaran peserta e-Kasih setiap bulan.   

1 bulan

 

 

 

 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.