Piagam Pelanggan 2015

Anda adalah pelanggan kami, kami akan berusaha memberi perkhidmatan yang adil, mesra dan segera kepada anda. Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan seperti berikut:


BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Bahawa `Kecemerlangan Budaya Kita' menuntut kami berikrar untuk memberikan perkhidmatan yang sentiasa cemerlang dalam semua aspek yang berkaitan dengan bidang tugas dan tanggungjawab kami. Selaras dengan ini maka kami akan memenuhi ketetapan-ketatapan berikut:

Cetak