• Daerah Hulu Perak adalah daerah yang terbesar di dalam Negeri Perak. Ia meliputi kawasan seluas 656,044 hektar (6,563.5 km persegi / 2,533 batu persegi) yang merupakan 31.23% daripada Negeri Perak. Daripada keluasan ini seluas 446,000 hektar merupakan hutan simpan kekal.
  • Daerah ini terletak di bahagian utara Negeri Perak dengan sempadan antarabangsa Thailand di bahagian utara, Negeri Kedah di bahagian barat, Negeri kelantan di bahagian timur dan daearah Kuala Kangsar di bahagian selatan.
  • Daerah ini terdiri dari 3 daerah kecil iaitu Gerik (1,993 batu persegi), Pengkalan Hulu (142 batu persegi) dan Lenggong (398 batu persegi).
  • Keseluruhan daerah ini dibahagikan kepada 10 mukim iaitu Gerik, Kerunai, Kenering, Temengor, Belum, Pengkalan Hulu, Belukar Semang, Lenggong, Temelong dan Durian Pipit.   

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.