Print
Hits: 4432

Visi Jabatan


Menjadikan Hulu Perak sebagai daerah yang maju, makmur dan sejahtera menjelang tahun 2017

 

Misi Jabatan


Menjana pembangunan mampan (sustainable development) dan mesra rakyat.

 

Objektif Jabatan