• Utama
 • Mengenai
 • Fungsi Jabatan
 • Pentadbiran Tanah
Unit Pembangunan Tanah

Aktiviti :
 • Memproses permohonan tukar syarat tanah.
 • Memproses permohonan pecah sempadan tanah.
 • Memproses permohonan pecah bahagian tanah.
 • Memproses cantuman tanah.
 • Memproses permohonan tukar syarat tanah dan pecah sempadan tanah serentak.
 • Memproses permohonan serahbalik dan berimilik semula.

Unit Pelupusan Tanah

Aktiviti :
 • Memproses permohonan tanah. 

Unit Pendaftaran Tanah

Aktiviti :
 • Memproses pendaftaran pindahmilik tanah dan pindahmilik pajakan tanah.
 • Memproses pendaftaran gadaian tanah.
 • Memproses pendaftaran sijil jualan (lelong tanah).
 • Memproses pendaftaran pajakan tanah.
 • Memproses pendaftaran lsmen.

Unit Hasil Tanah

Aktiviti :
 • Meguruskan kutipan hasil tanah (cukai tanah dan semua urusan bayaran tanah).
 • Semakan cukai tanah.
 • Meguruskan tindakan perampasan tanah kerana tidak membayar cukai.
 • Menguruskan permohonan bayaran ansuran cukai tanah.
 • Mengurus pengecualian cukai tanah bagi ketua-ketua kampung.

Unit Teknikal

Aktiviti :
 • Menjalankan kerja-kerja ukur tanah.
 • Menjalan siasatan dan penyediaan laporan tanah.
 • Menempatkan permohonan dan peserta di bawah rancangan tanah.

Unit Penguatkuasaan

Aktiviti :
 • Menjalankan siasatan ke atas pencerobohan tanah kerajaan.
 • Menguatkuasa undang-undang tanah. 

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.