• Utama
  • Mengenai
  • Jawatankuasa ICT
  • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) / Peranan

  EN. SAFUAN BIN SALEH
  Ketua Penolong Pegawai Daerah M48
 

Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, Gerik
Jalan Sultan Yussuf,
33300 Gerik,
Perak Darul Ridzuan

  Tel.: 05 - 7911963   Faks: 05 - 7921049

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
  1. Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, Gerik dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, Gerik.

Cetak   Emel

Pendapat Anda


Adakah anda berpuas hati dengan kualiti layanan pelanggan di kaunter Pejabat Daerah & Tanah Hulu Perak, Gerik

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.