• Utama
  • Mengenai
  • Jawatankuasa ICT
  • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
  EN. SAFUAN BIN SALEH
  Ketua Penolong Pegawai Daerah M48
 

Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, Gerik
Jalan Sultan Yussuf,
33300 Gerik,
Perak Darul Ridzuan

  Tel.: 05 - 7911963   Faks: 05 - 7921049

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
  1. Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, Gerik dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, Gerik.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.