• Utama
  • Mengenai
  • Jawatankuasa ICT
  • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

CIO BELUM DILANTIK DISEBABKAN KEKOSONGAN JAWATAN


Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

 

  1. Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, Gerik dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, Gerik.

 

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.