• Utama
 • Mengenai
 • Profile Jabatan
 • Visi, Misi dan Objektif

Visi Jabatan


Menjadikan Hulu Perak sebagai daerah yang maju, makmur dan sejahtera menjelang tahun 2025

 

Misi Jabatan


Menjana pembangunan mampan (sustainable development) dan mesra rakyat.

 • Memesatkan pembangunan infrastruktur sebagai pemangkin kepada pembangunan.
   
 • Menggiatkan serta memodenkan/mentransformasikan sektor pertanian dan pembangunan luar bandar.
   
 • Memupuk masyarakat yang berdaya saing, berakhlak mulia, berilmu dan bersatu padu.
   
 • Meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pengurusan.

 

Objektif Jabatan

 

 • Menyusun program untuk memaksimakan kutipan hasil dan meminimakan tunggakan hasil.
   
 • Melaksanakan pembangunan tanah secara teratur melalui program kampung tersusun, rancangan pertanian berkelompok, konsep halacara baru dan pemulihan tanah terbiar.
   
 • Mengenalpasti dan menggalakkan industri pelancongan berasaskan tarikan alam semula jadi.
   
 • Meningkatkan produktiviti, kualiti dan keberkesanan dalam budaya kerja harian.
   
 • Mewujudkan suasana kerja yang ceria dan indah bagi menghasilkan semangat kerja berpasukan dan berinovatif.
   
 • Membuat perancangan yang teratur agar segala kemudahan asas dapat dibekalkan kepada segenap lapisan masyarakat tanpa prasangka.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.