Cetak
Jumlah paparan: 4543
 

 

Gelaran Nama Alamat Telefon

Y.D.H. Toh Muda Orang Kaya Kaya Seri Adika Raja Shahbandar Muda

Dato' Ar.LA Meor Roslan Bin Dato’ Seri Hj. Meor Ahmad Rashidi DPMP

Pejabat Orang Besar Jajahan Hulu Perak, 33300 Gerik, Perak.

05-7911061 (p)