Cetak
Jumlah paparan: 1437
9 Modul Teras
9 Modul Teras
Anugerah Asean ICT 2018
Anugerah Asean ICT 2018
Apakah Itu SPOC ?
Apakah Itu SPOC?
Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Keberkesanan
Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Keberkesanan
Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Kecekapan
Faedah Pelaksanaan Sistem e-Tanah - Peningkatan Kecekapan
Faedah dan Penambahbaikan kepada Orang Awam
Faedah dan Penambahbaikan kepada Orang Awam
Impak Positif Sistem e-Tanah - Ekonomi
Impak Positif Sistem e-Tanah - Ekonomi
Impak Positif Sistem e-Tanah - Hartanah
Impak Positif Sistem e-Tanah - Hartanah
Impak Positif Sistem e-Tanah - Pentadbiran dan Pengurusan Hartanah
Impak Positif Sistem e-Tanah - Pentadbiran dan Pengurusan Hartanah
Latar Belakang Sistem e-Tanah
Latar Belakang Sistem e-Tanah
Objektif Sistem e-Tanah
Objektif Sistem e-Tanah
Pelaksanaan Sistem e-Tanah Di PTG & PDT Negeri Perak
Pelaksanaan Sistem e-Tanah Di PTG & PDT Negeri Perak
Portal Awam e-Tanah
Portal Awam e-Tanah